Tình yêu

Minh họa kỹ thuật số về trải nghiệm kỹ thuật số ở vùng tối của Mặt trăng.

Phần đầu tiên trong triển lãm của tôi về Mặt trăng (tại đây) đi kèm với một Series NFT dài, mà tôi sẽ thường xuyên phát hành trên website đa ngôn ngữ mà tôi đã tạo cho bạn, khán giả của tôi, về hành trình đến một thực thể vũ trụ khác ngoài tầm nhìn kỹ thuật số cho nhân loại. Bạn có thể mua tác phẩm nghệ thuật cụ thể về chủ đề phiêu lưu trên mặt trăng này (tại đây).